In het land van de bezetter

0. Een nooit geschreven dagboek, voorwoord
1. De arbeidsinzet tijdens de tweede wereldoorlog
2. Plaats van bestemming: Friedrichshafen
3. De arbeidsinzet in Friedrichshafen
4. Reconstructie van een verslag over de jaren 1942 en 1943
5. Reconstructie van een verslag over het jaar 1944
6. Reconstructie van een verslag over de jaren 1945 en 1946
7. Een terugkeer in 1996
8. Literatuuropgave, adviezen en bronnen
9. Noten

Retour naar het begin van het verslag